Certificeringen

MAF besteed veel aandacht aan veiligheidseisen voor de vliegtuigen. Betrouwbaarheid is voor de klanten van MAF van groot belang. MAF geniet betrouwbaarheidscertificatie van drie norm-instanties: CBF, ANBI, en KIWA/ISO.

ANBI
MAF Nederland is in 2008 door de overheid erkend als een ANBI-organisatie. Dat betekent dat uw giften aan MAF belastingaftrekbaar blijven, net als voorheen onder de oude artikel 24 regeling. Verificatie op de website van het ANBI of de Belastingdienst (zoeken op "Stichting Mission Aviation Fellowship Nederland" in Hardewijk).

ISO
MAF Nederland bezit het ISO 9001:2000 Kwaliteitsmanagementsysteem certificaat (Product merk KIWA; verificatie op www.kiwa.nl (zoek op Certificaat nummer 'KSC-K26087/02').

CBF Ook van groot belang is dat MAF goed omgaat met de gelden die via giften binnenkomen. Daartoe laat MAF een accountantscontrole uitoefenen en heeft MAF het keurmerk van het Centraal Bureau voor Fondsenwerving (CBF). Dat geeft giftgevers de zekerheid dat MAF ook in de omgang met geld betrouwbaar is. Bezoek de web site van het CBF ter verificatie.