MAF

Mission Aviation Fellowship, kortweg MAF, is met 142 vliegtuigen ’s werelds grootste onafhankelijke non-profit vliegorganisatie. Gods Woord en Gods Liefde op de meest efficiënte en effectieve wijze tot aan de einden der aarde brengen, dat is al ruim 60 jaar de missie van MAF. Als interkerkelijke organisatie werken ze samen met kerken en hulporganisaties. Zo helpt MAF miljoenen mensen in derde wereldlanden. Dagelijks kunnen duizenden hulpverleners, zendingswerkers en zieke mensen rekenen op veilig en snel luchttransport en radiocommunicatie van MAF. Waar hulp over de weg te lang duurt of onmogelijk is, biedt MAF hulp. MAF is werkzaam in de 30 armste landen ter wereld. Klik hier voor een overzichtskaart.

MAF houdt communicatienetwerken in stand op plaatsen waar anders geen verbinding zou zijn. Deze radio- en satellietcommunicatie is onmisbaar om de hulpvluchten van MAF te coördineren. Bovendien worden totaal afgelegen zendingsposten en hulpverleners dankzij de netwerken van MAF in staat gesteld om e-mailverkeer te onderhouden. Om dit alles mogelijk te maken heeft MAF enkele IT-specialisten in dienst.

Bezoek de website van MAF: www.maf.nl

Kalimantan

Kalimantan is het Indonesische deel van Borneo, één van de grootste eilanden ter wereld en beslaat het centrale en zuidelijke deel van het eiland. Kalimantan is verdeeld in vier provincies, Midden, Oost, Zuid en West. Het eiland is ruim 14 maal zo groot als Nederland en telt ruim 12 miljoen inwoners.

De geografische en logistieke barieres zijn afschrikwekkend. Dichte regenwouden, ontoegankelijke bergen, zwaar terrein, en het ontbreken van wegen houden dorpen geïsoleerd, beperken de toegang van het Evangelie en levensonderhoudende diensten zoals ziekenhuizen en vervolg onderwijs.

Het overgrote deel van het eiland is alleen bereikbaar te voet of door de lucht. In het hart van Kalimantan is iedere minuut vliegen, gelijk aan vier uur lopen! Het terrein is onbegaanbaar. De lokale bevolking, kerken en zendingsorganisaties maken dankbaar gebruik van de mensen, materialen en post die MAF invliegt en van de communicatiemogelijkheden die MAF hen biedt.