Steunen?!

Nu familie Rietveld door MAF is uitgezonden, werken ze op vrijwillige basis en zijn ze voor hun levensonderhoud volledig afhankelijk van giften. Dit betekent dat hun werk alleen doorgang kan vinden als er een achterban is die dit zendingswerk belangrijk vindt en samen met hen werkzaam wil zijn in Gods Koninkrijk.

Zonder de financiële, maar vooral ook de biddende en meelevende steun van u als gemeenteleden, familieleden, vrienden en bekenden, zullen zij hun werk voor MAF niet kunnen doen.

Graag vervullen zij samen met u de zendingsopdracht die God aan ons allen heeft gegeven.

Wilt u hierbij helpen door:
- Met hen mee te leven, bijvoorbeeld door het lezen van hun nieuwsbrieven?
- Voor en met hen te bidden?
- Hen (structureel) financieel te ondersteunen?

U kunt supporter worden via de website van MAF (klik hier). Elke euro die u geeft, komt volledig ten gunste van familie Rietveld. Bovendien zijn uw giften fiscaal aftrekbaar.
Eenmalige giften kunt u overmaken op rekeningnummer NL48ABNA0591199467 t.n.v. St. MAF-NL TFC Rietveld, Teuge.

Hartelijk bedankt voor uw steun!